ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR 63) (อ่าน 25) 01 ก.ค. 64
โรงเรียนดารุ้ลฟัจญ์ "ร่วมต่อต้านภัยยาเสพติด" เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี (อ่าน 23) 28 มิ.ย. 64
รับสมัครครูผู้สอนทุกสาขาวิชา (อ่าน 91) 01 เม.ย. 64
โรงเรียนดารุ้ลฟัจญ์ขยายเวลารับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 (อ่าน 88) 01 เม.ย. 64
เชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยาย วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 134) 03 ก.พ. 64
โรงเรียนดารุ้ลฟัจญ์เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 (อ่าน 138) 01 ก.พ. 64
ด่วน! รับสมัครครูผู้สอนวิชาเอกวิทยาศาสตร์ (อ่าน 154) 23 ธ.ค. 63
เชิญทุกท่านร่วมรับฟังบรรยาย วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 63 (อ่าน 177) 15 ธ.ค. 63
เชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยาย วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 (อ่าน 258) 11 พ.ย. 63
รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย วิชาเอกภาษาไทย วิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 253) 30 ต.ค. 63
แจ้งกำหนดสอบปลายภาค 11-13 พฤศจิกายน 2563 (อ่าน 218) 16 ต.ค. 63
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 259) 16 ต.ค. 63
ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ จากเจ้าของเพจดัง อ.ฟุรกอน นิเส็น และอ.กอเดช พลสะอาด (อ่าน 231) 06 ต.ค. 63