คลิปบรรยาย
คุยยามเช้า 30 ต.ค. 63 เรื่อง “โอกาสรอดขององค์กรศาสนาในประเทศไทย และ กรณี ผู้นำฝรั่งเศสสนับสนุนและส่งเสริม การล้อเลียนท่านศาสดานบีมูฮำหมัด (ซ.ล.) ” โดย อาจารย์ไพศาล พรหมยงค์
https://www.facebook.com/151yamaah/videos/2914422162126952/